Profesyonel Site Yönetimi - Arel Güvenlik

by admin
2 sene ago
761 Views

Profesyonel hizmet ile müşterilerinin yaşam kalitelerine katkıda bulunan AREL GRUP , site ve tesislerinizin doğru ve etkin bir şekilde yönetilmesi ve işletilebilmesi için gerekli olan hizmet yürütme sistemleri kurar. Modern bir bakış açısıyla şekillendirdiği bu yönetim sistemi, vermeyi amaçladığı bütün hizmetlerin bir bütünlük içinde ele alındığı ve yürütmede sorunların en aza indirgendiği bir sistemdir.

  • Site ve Tesis Yönetim Planı’nın KMK’ya (Kat Mülkiyetleri Kanunu) uygunluğunun değerlendirilmesi
  • Site ve Tesis İşletme Projesi’nin Yönetimi Kurulu ile birlikte KMK esaslarına uygun, arsa ve eşit paylı olarak yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi
  • KMK’ya göre yıllık olağan genel kurul ve olağan üstü genel kurul toplantılarının yapılması
  • Belirli periyotlarla site ve tesis sakinlerine memnuniyet anketleri düzenlenmesi ve değerlendirilmesi
  • Site ve Tesis ile ilgili tüm resmi evrakların kabulü, site ve tesis adına yazışmaların yapılması ve evrakların düzenli bir şekilde dosyalanması
  • Hukuk Danışmanlığı ve Avukatlık hizmetleri
  • Mali yıl sonunda yıllık faaliyet raporunun hazırlanması ve genel kurula sunulması

Profesyonel anlamda idare edilecek olan sitelerde genel site yönetimi, mali bütçe yönetimi, güvenlik hizmetleri, temizlik hizmetleri, teknik hizmetler, bahçe ve peyzaj düzenlemeleri, sosyal tesislerin yönetimi ve havuz bakım ve işletme yönetimleri ayrı ayrı olarak kurumsal hale getirilir ve bir bütün olarak değerlendirilir.